PRONÁJEM TĚLOCVIČEN A GYMNASTICKÉHO SÁLU

Naše základní škola nabízí v odpoledních a večeních hodinách, případně o víkendech možnost pronájmu tělocvičen, eventuelně gymnastického sálu. Ceny pronájmů pro školní rok 2017/18 byly stanoveny ředitelem školy následovně:

  • Velká tělocvična: 210 Kč / hodinu
  • Malá tělocvična: 180 Kč / hodinu
  • Gymnastický sál: 110 Kč / hodinu.

Podmínkou pronájmu je sepsání nájemní smlouvy a uhrazení příslušné částky na účet školy nebo v hotovosti na pokladně školy. Níže uvádíme aktuální obsazenost našich sportovišť k 30. říjnu 2017. Ohledně rezervace  a vystavení smluv se obracejte prosím výhradně na moji osobu. 

Od školního roku 2017/2018 je vstup do tělocvičen složkám umožněn pouze pomocí čipů. Čtečka na tyto čipy se nachází u vchodu do tělocvičen z parkoviště na dvoře školy. Čip je možno zakoupit denně mezi 7:00 - 14:00 hodin na sekretariátu školy za částku 115,- Kč (vratná záloha). Následně je třeba zanést čip do systému u zástupce ředitele, kde je čipu přiřazena příslušná časová zóna dle smlouvy o pronájmu. Do prostoru šaten u Tv je standartně nastavován čas 30 min před zahájením pronájmu. Děkuji za respektování výše uvedeného!

Mgr. Martin Fiala, zástupce ředitele

e-mail: zastupce@zsvancur.cz

tel. 777 529 269

Po – Pá  7:00 – 15:00

Aktuální obsazenost sportovišť pro školní rok 2017/2018 

 

 

Stav k 30. 10. 2017