Informace o nás

Školní sportovní klub při ZŠ Hodonín, Vančurova 2, provozuje svoje aktivity téměř 20 let. Naším hlavním krédem je motivovat děti ke sportovním aktivitám v co nejširším měřítku. Proto i nabídka sportovních aktivit, kterých se v rámci akcí ŠSK mohou účastnit, je velmi rozmanitá. Pravidelně se zapojujeme do školních sportovních soutěží pořádaných okresní radou AŠSK Hodonín. Naši žáci tak mají možnost utkat se se svými vrstevníky v nejrůznějších sportech, ať už fotbalu, florbalu, atletice, vybíjené, bowlingu, házené, přespolním běhu, stolním tenisu a baseballu.
 
 
Na naší škole ve školním roce 2017/18 fungují následující  sportovní kroužky:
 
Sportovní hry
(ŠD)
p. vych. Beštová 25 dětí pondělí
15:15 - 16:30
Sportovní kroužek (ŠD) p. vych. Hubáčková 25 dětí středa
15:15 - 16:30                      
Sportovní kroužek (ŠD)     p. vych.
Koukolíčková    
25 dětí čtvrtek
15:15 - 16:30
Baseball
(Oilers Hodonín)
1. - 6. ročník
p. Fiala
777 529 269
40 dětí úterý, čtvrtek
15:00 - 16:30 a
16:30 - 18:00
 
Zápas řecko-římský a volný styl
5. - 7. ročník
p. Vrzal         20 dětí středa 15:00 - 16:30
Basketball - přípravka
(Sokol Hodonín)

p. Čechovský
p. Paunovič
 
20
dětí
úterý 15:00 - 16:30,
pátek 15:00 - 16:30
Stolní tenis
1. - 4. ročník    
p. Mikulecký      20 dětí pondělí 15:00 - 16:30,
čtvrtek 15:00 - 16:30
Sportovní hry
 6. - 9. ročník
p. uč. Imrichová 20 dětí čtvrtek
14 - 15 hod                               

Krom těchto zájmových útvarů pořádáme pod hlavičkou ŠSK školní kola turnajů v následujících sportech:

- stolní tenis

- florbal

- sálová kopaná

- házená (školní liga I. stupně)

- vánoční laťka (soutěž ve skoku vysokém)

- bowling

- T-ball (zjednodušený baseball pro žáky I. stupně) a coachball (baseball pro žáky II. stupně s nadhozem vlastního trenéra)

Průběžně během školního roku zařazujeme do hodin školní tělesné výchovy testové baterie soutěže OVOV (odznak zdatnosti olympijských vítězů).  Krom toho v jarních měsících žáci poměřují své výkony v atletickém pětiboji. Nově jsme do kalendáře školních akcí zařadili Memoriál Jany Horákové v přespolním běhu.

V případě, že máte zájem podílet se na sponzoringu některé ze sportovních akcí (ceny pro nejlepší týmy a jednotlivce, občerstvení apod.), které připravujeme pro žáky naší školy, neváhejte a kontaktujte nás na tel. čísle 777 529 269 (M. Fiala), případně na e-mailu ssk-vancurova@gmail.com. Děkujeme!